SYSTEMISCH WERK

 


Systemisch werk is bij ons verweven in de EGT training. Om jou kennis te laten maken met familieopstellingen, organiseren we elk maand een familieopstelling ochtend of middag.

Vind je het lastig om relaties te behouden? Of zit je ‘vast’ in patronen en wil je daar graag je eigen weg in gaan vinden? Dan zijn het terugkerende patronen die waarschijnlijk stammen uit jouw familiestysteem!

Een familieopstelling kan je veel inzicht geven in de onzichtbare processen en patronen. Je krijgt op een diepere laag helderheid en richting rond een vraag of thema waar je mee zit. Je ervaart waar het in de kern om draait.

Wil je een keer ervaren wat de impact is van de transformerende werking van Systemisch Werk. Meld je dan aan voor de maandelijkse familieopstelling middag.
JE EIGEN PLEK INNEMEN IS JOUW GEBOORTERECHTWat is een familieopstelling?

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en waarbij iedereen met de ander is verbonden. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Het ontzichtbare wordt zichtbaar gemaakt..

Jouw plek in je dagelijkse leven staat in relatie tot je familiesysteem. Als je goed op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je hedendaagse leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen.


 
Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk?

Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een familiesysteem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die zal doorwerken in je leven. Vanzelf wordt duidelijk hoe je kunt handelen.

Als begeleider stel ik een aantal vragen aan degene die een vraag inbrengt. Het is niet nodig om het thema precies te kunnen verwoorden. De focus ligt niet zozeer op je individuele beleving van de relatie met anderen. Dat is weliswaar belangrijk in jouw leven, maar heeft geen invloed op wat wordt verstaan onder de systemische werking.

Wat systemisch wel van invloed is, zijn feitelijke gebeurtenissen als vroeg gestorven ouders of kinderen, emigratie, verstoten familieleden, geheimen of taboes, ongelukken of misdaad.

In een opstelling wordt gewerkt met representanten. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. Ze kunnen jou en je familieleden representeren, maar ook abstracte elementen als het leven, het geloof, het lot of het geboorteland.

De cliënt legt beide handen op de schouders van de representant en brengt deze volgens zijn of haar gevoel naar de juiste plaats. Tijdens het opstellen voelt de cliënt zijn of haar eigen innerlijke beweging en volgt deze tot de plek voor de betreffende representant juist aanvoelt. Zo doet hij of zij dat met alle representanten, totdat ze allemaal hun plaats hebben gekregen in de ruimte, in een bepaalde positie ten opzichte van elkaar. Dit innerlijke beeld van de cliënt is de start van de opstelling. Vanaf dat moment gaat de cliënt zitten en kijkt naar wat er in de opstelling zichtbaar wordt.

De informatie komt van hun plek in de opstelling. Dit fenomeen laat zich niet verklaren. Bert Hellinger de grondlegger van de methodiek, spreekt hier van ‘het wetende veld’.

De representanten letten, terwijl ze opgesteld worden, op veranderingen in hun lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. Bijvoorbeeld dat hun hart sneller klopt, dat ze naar de grond willen kijken, zich plotseling zwaar of juist heel licht voelen, woedend of verdrietig worden. Ook is het behulpzaam als ze letten op de beelden en de woorden die van binnenuit opkomen.

De opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie geven over hun gevoelens en over de eventuele neiging om te bewegen. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk. De representanten nemen verschillende plekken in en hun reactie geeft weer of de beweging leidt tot meer ontspanning. Op deze manier ontvouwt zich een nieuw beeld waar eenieder zijn of haar juiste plek binnen het systeem (her)vindt. Wanneer een juiste plek voor alle leden uit het systeem is gevonden, kan de cliënt (wanneer hij of zij daar klaar voor is) zelf in de opstelling gaan staan, zijn/haar eigen plek binnen het systeem innemen en ervaren.

Een familieopstelling: inzicht en heling
We weten vaak niet dat we verbonden zijn met een dynamiek van een systeem, tót we ons er bewust van worden door de beelden van een opstelling. Het kan zijn dat mensen, na lang werken aan zichzelf of na jarenlange therapie, erachter komen dat de oorzaak van een patroon niet bij henzelf ligt, maar de oorsprong vindt in de familiegeschiedenis.
Het is van belang om je te realiseren dat je de geschiedenis niet kunt veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je ermee omgaat. Jouw onderbewuste heeft alle informatie opgeslagen en jij bent degene die daar toegang tot hebt. Een opstelling laat je buiten jezelf zien wat je van binnen doet en verandert het enige dat je kunt veranderen: je perceptie op wat is geweest.
Deelname aan een opstelling vraagt het besef dat alleen jij jezelf kunt helen en de bereidheid en moed om op een dieper niveau naar jezelf te kijken. Een opstelling is een uitnodiging om in te sluiten wat er is, precies zoals het is. Door een opstelling wordt het systeem opnieuw ‘geordend’, zodat iedereen energetisch de juiste plek weer kan innemen en er weer balans komt in het systeem. Hierdoor kan de levensenergie weer stromen.

Na een opstelling komt er een proces op gang. Het kan zijn dat je los kunt laten wat is geweest is. Het kan ook zijn dat dit proces wat meer tijd nodig heeft. Een opstelling wordt als helend en bevrijdend ervaren. Het geeft een impuls om een nieuwe plek in te nemen en je anders te gaan verhouden, waardoor er een beweging naar de toekomst mogelijk is.