EGT VOOR JONGEREN

Wij merken dat er ontzettend veel behoefte is aan begeleiding voor jongeren. Tot voor kort was de meest voorkomende problematiek de Fear Of Missing Out. Momenteel zijn zingevingsvragen en depressieve klachten het meest voorkomend onder jongeren.


 

WAAR KAN EGT BIJ HELPEN?

Jongeren kunnen druk ervaren op manieren waar we ons niet altijd bewust van zijn. Dat is één van de redenen waarom een burn-out bij jongeren soms gebagatelliseerd wordt.

Veel jongeren hebben:

* Te hoge verwachtingen van zichzelf
* Te veel verwachtingen vanuit hun omgeving
* Druk vanuit sociale groepen
* Moeite om school, bijbanen en privéleven te combineren

EGT biedt jouw zoon of dochter begeleiding waar hij/zij direct mee geholpen is, zonder wachtlijsten.

Tijdens het intake gesprek zullen wij afstemmen hoeveel dagen er nodig zijn en deze samen inplannen.Wat je in jezelf heelt,

genees je in je familielijn


 


Jongeren komen bij ons met klachten als:

Burn-out, depressie, bore-out, angststoornissen, PTSS, borderline, ADHD/ADD, dyslexie, laag zelfbeeld, faalangst, traumaverwerking, concentratieproblemen, rouwverwerking, verlies, scheiding.

Pepita: Ik weet nog uit mijn eigen kindertijd, dat ik me afvroeg, wat doe ik hier? Ik begreep niets van de wereld en al helemaal niets van die rare mensen. Nu zie ik diezelfde problematiek ontzettend veel bij kinderen en jong volwassenen. De druk neemt toe, depressie, burn-out en suïcidaal gedrag is hiervan het resultaat.


Spiegels

Vanuit Human Touch willen we graag niet alleen het kind helpen maar ook de ouders terug in kracht zetten. Als het kind de problematiek oplost, is het nog niet klaar. Ook het thuisfront zal moeten veranderen. Hoe fijn is het als je als ouder, je oude pijn en je niet helpende overtuiging kunt omzetten in kracht. Dat je als ouder weet hoe het met jou gaat, door alleen al naar je kind te kijken. Kinderen zijn onze spiegels en onze toekomst.

Als ouder wil je graag dat je zoon of dochter lekker in zijn/haar vel zit. Wanneer je merkt dat hij of zij ongelukkig is of zorgelijk gedrag vertoont waar je geen vat op krijgt, dan voelt dat frustrerend. Helemaal als je dingen herkent waar je zelf ook tegenaan loopt.Kinderen gaan vaak vanuit liefde (bewust of onbewust) van hun kind plek af om hun ouders te beschermen en kunnen daarom niet vanuit hun hart leven. Veel van deze kinderen zijn niet of nauwelijks in staat om bij hun gevoel te komen. Dit is hen ook niet geleerd net zomin als dat de ouders dit niet hebben meegekregen.