WAAROM EGT VOOR WERKNEMERS?

EEN TRAINING MET LANGE TERMIJN EFFECT

EGT gaat verder dan veel andere trainingen. Niet alleen kennis en begrip, maar vooral de diepgaande directe ervaring zorgen voor zelfinzicht en verandering. 98% van de deelnemers ervaren blijvende veranderingen.

Deelnemers ervaren een opmerkelijke toename in:

 • zelfvertrouwen en besluitvaardigheid
 • persoonlijk leiderschap
 • nemen van verantwoordelijkheid
 • positieve interactie met de omgeving
 • nieuwe energie
 • bezieling, creativiteit en vitaliteit
 • persoonlijke effectiviteit (pro-actief i.p.v. re-actief)


EGT is een geschikt en passend instrument als onderdeel van:

 • competentieontwikkeling
 • loopbaan oriëntatie
 • re-integratie
 • stress- en burnoutbegeleiding

WERKNEMERS EN DE JUISTE BALANS

Voor werknemers is het belangrijk om de juiste balans te vinden en te behouden. Als het evenwicht echter weg is, is het lastig dit te herstellen in een veranderlijke en hectische omgeving. Men heeft dan kans vast te lopen in bepaalde gedragspatronen waar je moeilijk op eigen kracht uit komt. Temeer omdat de werkelijke aard van problemen die zich op het werk openbaren vaak een nog dieper liggende oorzaak heeft. Ze kunnen o.a. ook voortkomen uit de privé-situatie, onverwerkte zaken uit het verleden, maar ook uit een gebrek aan zicht op eigen wensen, talenten of toekomstvisie. Voor een werkgever lastig om hier zicht op te krijgen en er iets mee te doen. Als het evenwicht niet tijdig hersteld wordt dan ligt een burn-out op de loer.

BLIJVEND RESULTAAT

EGT is een intensieve training die tot de kern komt en daarom snel veel kan opleveren voor de medewerker. Een medewerker die goed in zijn vel zit en optimaal presteert, levert daarnaast een directe bijdrage aan het rendement van een organisatie.

OPTIMALE ONWIKKELING VAN WERKNEMERS

EGT is een effectief en verhelderend instrument bij zowel werkgerelateerde-, als privé- vraagstukken. Een investering in het vermogen van de medewerker om de eigen belemmeringen op te lossen. Hierdoor kan de medewerker zich optimaal verder ontwikkelen in de meest passende richting.